Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψήφιων Δικηγόρων Α εξεταστικής περιόδου 2023 | Νομικά Νέα

  • Αρχική
  • Νομικά Νέα
  • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψήφιων Δικηγόρων Α εξεταστικής περιόδου 2023 | Νομικά Νέα

Οι ασκούμενοι δικηγόροι που θα έχουν συμπληρώσει το χρόνο άσκησής τους έως τις 28/5/2023, μπορούν να λάβουν μέρος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψήφιων Δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2023.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στην Οργανωτική Επιτροπή της έδρας του Εφετείου Αθηνών,  θα γίνονται δεκτές από  Δευτέρα 24 Απριλίου 2023 έως και Παρασκευή 12 Μαΐου 2023, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διέυθυνση  [email protected]

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση
(στην αίτηση να αναφέρεται οπωσδήποτε ο Αριθμός Μητρώου Δ.Σ.Α. και τηλέφωνα επικοινωνίας)

2. Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου (δεν απαιτείται  επικύρωση)

Σε περίπτωση κατόχων ξενόγλωσσου πτυχίου αλλοδαπής πρέπει να προσκομισθεί και επίσημη μετάφραση του πτυχίου (από την Μεταφραστική Υπηρεσία ή από δικηγόρο).

3. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου (δεν απαιτείται επικύρωση)

4. Απόδειξη κατάθεσης με ηλεκτρονική συναλλαγή μέσω του ΟΠΣ Ολομέλειας (accounts.olomeleia.gr) του ποσού των εξήντα (60,00) ευρώ, στον λογαριασμό της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στον διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α ΄εξεταστικής περιόδου 2023»

Δείτε την ανακοίνωση και το συνημμένο υπόδειγμα αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης στο dsa.gr

Πηγή άρθρου