Υπ. Δικαιοσύνης: Πλήρης εναρμόνιση του νομικού πλαισίου της Ελλάδας για την αντιμετώπιση φαινομένων ρατσιστικής βίας με το ευρωπαϊκό δίκαιο | Νομικά Νέα

  • Αρχική
  • Νομικά Νέα
  • Υπ. Δικαιοσύνης: Πλήρης εναρμόνιση του νομικού πλαισίου της Ελλάδας για την αντιμετώπιση φαινομένων ρατσιστικής βίας με το ευρωπαϊκό δίκαιο | Νομικά Νέα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατόπιν μακράς χρονικά περιόδου σύντονων ενεργειών, νομοθετικών παρεμβάσεων και νομοτεχνικής τεκμηρίωσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επικυρώθηκε με απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων της 18ης Οκτωβρίου 2023 η πλήρης εναρμόνιση του νομικού πλαισίου της Ελλάδας για την αντιμετώπιση φαινομένων ρατσιστικής βίας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και αρχειοθετήθηκε η σχετική υπόθεση ελέγχου της χώρας μας.

Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται η διαχρονικά ισχυρή βούληση της Κυβέρνησης για τη θωράκιση του εθνικού δικαίου σε ζητήματα που αφορούν στην καταπολέμηση των φυλετικών, εθνικών, και κάθε μορφής διακρίσεων και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα συνεχίσει να εργάζεται απαρέγκλιτα προς την κατεύθυνση αυτή με τη νομοθέτηση των απαραίτητων εκάστοτε μέτρων που θα επενεργούν προληπτικά και θα λειτουργούν κατασταλτικά με σκοπό τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής και την προστασία του κοινωνικού ιστού από καταφανώς αντικοινωνικές συμπεριφορές και δράσεις.

Πηγή άρθρου