Υπ. Δικαιοσύνης: Έναρξη λειτουργίας του e-paravolo για τα άμισθα υποθηκοφυλακεία | Νομικά Νέα

  • Αρχική
  • Νομικά Νέα
  • Υπ. Δικαιοσύνης: Έναρξη λειτουργίας του e-paravolo για τα άμισθα υποθηκοφυλακεία | Νομικά Νέα

Από σήμερα, 02.10.2023, είναι δυνατή η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών από τους πολίτες και στα Άμισθα Υποθηκοφυλακεία της χώρας, μέσω της υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Παραβόλου (https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kaieispraxeis/e-paravolo).

Για τον σκοπό αυτό στην εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Παραβόλου δημιουργείται ο Φορέας «Υπουργείο Δικαιοσύνης/Άμισθα Υποθηκοφυλακεία» που περιλαμβάνει τις απαιτούμενες κατηγορίες και τύπους παραβόλου. Η έκδοση και η χρήση των εν λόγω παραβόλων αφορά αποκλειστικά στα άμισθα Υποθηκοφυλακεία της χώρας. 

Αναφορικά με τα έμμισθα υποθηκοφυλακεία, η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών, που είχε ήδη τεθεί σε εφαρμογή, θα συνεχίσει να λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο. Ειδικότερα, για πράξεις που απαιτούν την έκδοση και χρήση μεγαροσήμων αποκλειστικά για τα έμμισθα υποθηκοφυλακεία οι πολίτες δύνανται να προμηθεύονται αυτά μέσω της υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Παραβόλου (https://www.gsis.gr/politesepiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo), επιλέγοντας τον φορέα «Δικαιοσύνης», στη συνέχεια «Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο)»  και τον αντίστοιχο τύπο παραβόλου.

Στην σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, επισυνάπτονται πίνακες κατηγοριοποίησης των υποθηκοφυλακείων σε έμμισθα, ειδικά άμισθα και μη ειδικά άμισθα αντίστοιχα. Σημειώνεται δε ότι, δεδομένης της μεταβατικής περιόδου των υποθηκοφυλακείων της χώρας, η επισυναπτόμενη λίστα θα επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με βάση και την ενημέρωση από το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Πηγή: dsa.gr 

Πηγή άρθρου