Το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στην οργανωτική δομή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την υλοποίηση των προγραμματιζομένων επιθεωρήσεων που πραγματοποιεί σε αυτήν η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας | Νομικά Νέα

  • Αρχική
  • Νομικά Νέα
  • Το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στην οργανωτική δομή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την υλοποίηση των προγραμματιζομένων επιθεωρήσεων που πραγματοποιεί σε αυτήν η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας | Νομικά Νέα

Με γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερωτήματα αναφορικά με το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στην οργανωτική δομή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για την υλοποίηση των προγραμματιζομένων επιθεωρήσεων που πραγματοποιεί σε αυτήν η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ).

Ειδικότερα, το ερώτημα αφορούσε στο εάν δύναται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) να εξακολουθεί να λειτουργεί σήμερα υπό την οργανωτική δομή του ν.3913/2011, κατόπιν της έκδοσης των ν.4757/2020, ν.4427/2016 και π.δ. 85/2018, και συνακόλουθα, εάν είναι νόμιμες οι ενέργειες της Α.Π.Α., σε περίπτωση που αποδεχθεί τις εκτιμήσεις της Υ.Π.Α. και υλοποιήσει τις προγραμματιζόμενες επιθεωρήσεις, όπως οφείλει ως εποπτική αρχή, με την κατάρτιση νέου 2 προγράμματος, το οποίο θα λαμβάνει υπ΄όψιν την οργανωτική δομή του εποπτευόμενου φορέα σύμφωνα με το ν.3913/2011.

Η ομόφωνη γνώμη του Τμήματος του ΝΣΚ ήταν πως στο ερώτημα αρμόζει η εξής απάντηση:

Kατά την άσκηση του εποπτικού έργου της Αρχής 31 Πολιτικής Αεροπορίας – ΑΠΑ, ως αρμόδιας αρχής, επί του εποπτευόμενου φορέα Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν.3913/2011 για την επιθεώρηση της οργανωτικής δομής της ΥΠΑ, διότι αυτές έχουν καταργηθεί και συνακόλουθα δεν θα είναι νόμιμες οι ενέργειες της ΑΠΑ σε περίπτωση αποδοχής των εκτιμήσεων της ΥΠΑ και υλοποίησης των προγραμματιζομένων επιθεωρήσεων, ως εποπτικής Αρχής, με την κατάρτιση νέου προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψιν την οργανωτική δομή του εποπτευόμενου φορέα (ΥΠΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3913/2011. 

Δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση στο nsk.gr

Πηγή άρθρου