Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπλοκάρει το ChatGPT η ιταλική αρχή προστασίας δεδομένων | Νομικά Νέα

  • Αρχική
  • Νομικά Νέα
  • Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπλοκάρει το ChatGPT η ιταλική αρχή προστασίας δεδομένων | Νομικά Νέα

Στοπ στο ChatGPT έως ότου συμμορφωθεί με τους κανόνες προστασίας της ιδιωτικότητας. Η ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων διέταξε, με άμεση ισχύ, τον προσωρινό περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων των Ιταλών χρηστών κατά της OpenAI, της αμερικανικής εταιρείας που ανέπτυξε και διαχειρίζεται την πλατφόρμα. Παράλληλα, η Αρχή ξεκίνησε έρευνα.

Το ChatGPT, το γνωστότερο λογισμικό relational AI που μπορεί να προσομοιώνει και να επεξεργάζεται ανθρώπινες συνομιλίες, υπέστη στις 20 Μαρτίου απώλεια δεδομένων (παραβίαση δεδομένων) σχετικών με συνομιλίες χρηστών και πληροφορίες που αφορούσαν την πληρωμή των συνδρομητών της επί πληρωμή υπηρεσίας.

Στην απόφασή της, η Garante επισημαίνει την απουσία ενημέρωσης των χρηστών και όλων των ενδιαφερομένων μερών, των οποίων τα δεδομένα συλλέγονται από την OpenAI, αλλά κυρίως την απουσία νομικής βάσης που να δικαιολογεί τη μαζική συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων με σκοπό την “εκπαίδευση” των αλγορίθμων που διέπουν τη λειτουργία της πλατφόρμας.

Επιπλέον, όπως προκύπτει από τις επαληθεύσεις που πραγματοποιήθηκαν, οι πληροφορίες που παρέχονται από το ChatGPT δεν αντιστοιχούν πάντοτε στα πραγματικά δεδομένα, οδηγώντας έτσι σε ανακριβή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Τέλος, παρά το γεγονός ότι -σύμφωνα με τους όρους που δημοσίευσε η OpenAI- η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα άνω των 13 ετών, η Garante παρατηρεί πως η απουσία οποιουδήποτε μηχανισμού για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών εκθέτει τους ανηλίκους σε απαντήσεις εντελώς ακατάλληλες σε σχέση με το επίπεδο ανάπτυξης και αντίληψής τους.

Η OpenAI, η οποία δεν διαθέτει εγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχει ορίσει αντιπρόσωπο στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, οφείλει να γνωστοποιήσει εντός 20 ημερών τα μέτρα που έλαβε για την υλοποίηση του αιτήματος της Garante, με ποινή προστίμου έως 20 εκατ. ευρώ ή έως 4% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών.

 

Από το δελτίο τύπου της ιταλικής αρχής

 

 

Πηγή άρθρου