Προσωπικά δεδομένα: Οδηγός για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων | Νομικά Νέα

  • Αρχική
  • Νομικά Νέα
  • Προσωπικά δεδομένα: Οδηγός για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων | Νομικά Νέα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) ανέπτυξε Οδηγό Προστασίας Δεδομένων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), στο πλαίσιο της Στρατηγικής του για τα έτη 2021-2023.

Ο Οδηγός περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες, βίντεο, διαδραστικά εργαλεία καθώς και ρεαλιστικά παραδείγματα βασισμένα στην πενταετή εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τις ΜμΕ στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων και τη συμμόρφωσή τους με αυτόν.

Επιπλέον, ο Οδηγός περιλαμβάνει χρήσιμα εργαλεία συμμόρφωσης των ΜμΕ με τον ΓΚΠΔ που έχουν αναπτύξει εθνικές εποπτικές Αρχές, μεταξύ των οποίων και η ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (βλ. https://edpb.europa.eu/sme-data-protection-guide/practical-resources-for-smes_en).

Ο Οδηγός του ΕΣΠΔ είναι, προς το παρόν, διαθέσιμος στα αγγλικά και θα μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες της ΕΕ.​

Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος στο https://edpb.europa.eu/sme-data-protection-guide/home_en

Πηγή άρθρου