Προσφυγή κατά πράξης που επέβαλε πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας σε βάρος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΔΠρΘεσ/νικης 2387/2023) | Νομικά Νέα

  • Αρχική
  • Νομικά Νέα
  • Προσφυγή κατά πράξης που επέβαλε πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας σε βάρος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΔΠρΘεσ/νικης 2387/2023) | Νομικά Νέα

ΔΠΘ 2387/2023 (Τμήμα Γ΄ Τριμελές)

Πρόεδρος: Μαρία Παπαδοπούλου-Ευθυμιοπούλου, Προεδρεύουσα Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Εισηγήτρια: Σταυρούλα Μπισχινιώτη, Πάρεδρος Δ.Δ.

Προσφυγή κατά πράξης που επέβαλε πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας σε βάρος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω μη τήρησης των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού (Covid-19), όπως αυτά ορίζονταν στην Δ1α/ΓΠ.οικ. 48487/30.7.2021 Κ.Υ.Α..

Η βεβαίωση της παράβασης είχε στηριχθεί σε δημοσιευμένο βίντεο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης “Instagram” (“story”), αναρτημένο από άγνωστο χρήστη, που διατηρούσε δημόσιο λογαριασμό στο ανωτέρω μέσο, το οποίο είχε περιέλθει σε γνώση του αστυνομικού οργάνου από τρίτο πρόσωπο και σ’ αυτό είχαν βιντεοσκοπηθεί άτομα (όρθια) να διασκεδάζουν κατά τη διάρκεια συναυλίας γνωστού τραγουδιστή. Επιπρόσθετα, είχε ληφθεί υπόψη σχετική διαφημιστική ανάρτηση της εμφάνισης του ίδιου τραγουδιστή στο κατάστημα της προσφεύγουσας στο ίδιο κοινωνικό μέσο δικτύωσης.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι το επίμαχο οπτικοακουστικό υλικό, ανεξαρτήτως της νομιμότητάς του ως αποδεικτικό μέσο, μη συνεπικουρούμενο από άλλα αποδεικτικά της τέλεσης της παράβασης στοιχεία, δεν αποτελούσε, εν προκειμένω, επαρκή απόδειξη του χρόνου και του τόπου τέλεσης της αποδιδόμενης στην προσφεύγουσα παράβασης και ως εκ τούτου η Διοίκηση δεν ανταποκρίθηκε στο βάρος απόδειξης της συνδρομής των θεμελιωτικών της ένδικης παράβασης πραγματικών περιστατικών.

Πρωτίστως, κρίθηκε ότι από τη φύση του εν λόγω αποδεικτικού υλικού μπορεί να συναχθεί μόνο ο χρόνος ανάρτησής του στο διαδίκτυο, όχι όμως και ο χρόνος βιντεοσκόπησής του και συνακόλουθα ο χρόνος τέλεσης της παράβασης, ενώ, δεν προέκυπτε, χωρίς αμφιβολία, ούτε ότι το καταγραφόμενο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι αυτό που διατηρούσε η προσφεύγουσα.

Εξάλλου, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, η ανάρτηση διαφήμισης στο εν λόγω μέσο κοινωνικής δικτύωσης για την εμφάνιση του συγκεκριμένου τραγουδιστή την ημέρα του επίδικου ελέγχου στο εν λόγω κατάστημα δεν σημαίνει, άνευ ετέρου, ότι το σχετικό βίντεο δημιουργήθηκε την ημέρα αυτή. Δεκτή η προσφυγή.

Πηγή άρθρου