Η απαγόρευση κατοικίδιων ζώων στις πολυκατοικίες

Παράνομη θεωρείται πλέον, η οποιαδήποτε απαγόρευση κατοικίδιων στις πολυκατοικίες, οι οποίες επιβάλλονται σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές διαμερισμάτων.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4830/2021, ο κανονισμός της πολυκατοικίας μπορεί να προβλέπει μέγιστο αριθμό κατοικίδιων ανά διαμέρισμα, συγκεκριμένα μέχρι τρία, όχι όμως να απαγορεύει σε όποιον μένει στην πολυκατοικία να έχει σκύλο ή γάτα, με την προϋπόθεση, τα ζώα να μην είναι μόνιμα στο μπαλκόνι και να μην κάνουν φασαρία σε ώρες κοινής ησυχίας.

Για τις μονοκατοικίες, ο νόμος δεν προβλέπει, μέγιστο αριθμό κατοικίδιων. Παρ’ όλα αυτά, επιβάλλει την τήρηση των κανόνων ευζωίας και την καλή μεταχείριση όλων των ζώων που μένουν σε ένα σπίτι, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Επί το ειδικότερον, σύμφωνα το άρθρο 15 του νόμου 4830/2021 στις πολυκατοικίες, που αποτελούνται από τουλάχιστον δύο (2) διαμερίσματα, επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς εφόσον:

 (α) Διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα με τον ιδιοκτήτη ή τον ανάδοχό τους ή διαμένουν, δυνάμει ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών, σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, ενδεικτικά στην πυλωτή ή στην ταράτσα, στον ακάλυπτο χώρο και στον κήπο, και εφόσον τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, οι υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.

 (β) Δεν παραμένουν μόνιμα στις βεράντες ή στους ανοιχτούς χώρους του διαμερίσματος.

 (γ) Η παραμονή στα διαμερίσματα πολυκατοικιών τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας.

 δ) Εάν πρόκειται για σκύλους ή γάτες, έχουν σημανθεί, καταγραφεί και διατηρούν επικαιροποιημένα στοιχεία στο ΕΜΖΣ, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου του ζώου.

Δεν δύναται, λοιπόν, να απαγορευθεί η διατήρηση ζώων συντροφιάς με τον κανονισμό της πολυκατοικίας, εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις.

Μπορεί όμως, με τον κανονισμό της πολυκατοικίας να περιορίζεται ο μέγιστος αριθμός των ζώων που επιτρέπονται και συγκεκριμένα μέχρι τα τρία (3) ζώα ανά διαμέρισμα. Αλλαγές στον κανονισμό της πολυκατοικίας όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ζώων ανά διαμέρισμα ισχύουν αφού παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από την ψήφισή τους. Οι ανωτέρω αριθμητικοί περιορισμοί ισχύουν μόνο για σκύλους και γάτες. Σε κάθε περίπτωση, και ως προς τα λοιπά ζώα συντροφιάς πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.

Αγγελική Λιγοψυχάκη, ασκ. δικηγόρος

Email: [email protected]

Πηγή άρθρου