Ένταξη παγίων και μεταβλητών τελών χαρτοσήμου στην ψηφιακή εφαρμογή e-Παράβολο | Νομικά Νέα

  • Αρχική
  • Νομικά Νέα
  • Ένταξη παγίων και μεταβλητών τελών χαρτοσήμου στην ψηφιακή εφαρμογή e-Παράβολο | Νομικά Νέα

Με εγκύκλιό της η Ανεξάρητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε στην παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την ένταξη παγίων και μεταβλητών τελών χαρτοσήμου στην ψηφιακή εφαρμογή e-Παράβολο.

Αναλυτικά προβλέπεται:

1. Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των διαδικασιών των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τα πάγια και τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω, εκδίδονται πλέον μέσω της ψηφιακής εφαρμογής e-Παράβολο. Προϋπόθεση για την έκδοσή τους αποτελεί η πληρωμή τους.

2. Συγκεκριμένα οι φορολογούμενοι αποδίδουν μέσω έκδοσης παραβόλου από την ψηφιακή εφαρμογή e-Παράβολο:

• τα πάγια τέλη χαρτοσήμου, τα οποία καταβάλλονται ιδίως σε περιπτώσεις έκδοσης αδειών, όπως κυνηγιού, θρησκευτικού γάμου, λειτουργίας τουριστικών ή ταξιδιωτικών γραφείων, οικοδομής, κ.λπ..

• τα αναλογικά τέλη, η είσπραξη των οποίων γινόταν με οίκοθεν αποδεικτικά είσπραξης, όπως τέλη μεταγραφής, μισθωμάτων και τέλη χαρτοσήμου που προκαταβάλλονται για πράξεις που πραγματοποιούνται κυρίως από συμβολαιογράφους και υποθηκοφύλακες (Λοιπά τέλη χαρτοσήμου του κατωτέρω πίνακα)

Δείτε αναλυτικά τις κατηγορίες πάγιων και αναλογικών τελών χαρτοσήμου που εντάσσονται πλέον στην ψηφιακή εφαρμογή e-Παράβολο εδώ.

Πηγή άρθρου