Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά: Πώς θα λειτουργήσει κατά την περίοδο των εκλογών | Νομικά Νέα

  • Αρχική
  • Νομικά Νέα
  • Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά: Πώς θα λειτουργήσει κατά την περίοδο των εκλογών | Νομικά Νέα

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά ανακοίνωσε την αναστολή των εργασιών του από την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου, λόγω διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών 2023.

Σε περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, σε αυτοδιοικητική περιφέρεια, η αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων που εδρεύουν εντός αυτής παρατείνεται μέχρι και την 18η Οκτωβρίου.

Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον του Δικαστηρίου και των σχετικών με αυτές πράξεων ενώπιον της Διοίκησης. Μετά τη λήξη της παραπάνω αναστολής, οι προθεσμίες αυτές συνεχίζουν για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωσή τους.

Κατ’ εξαίρεση θα εξετάζονται από τους Προέδρους υπηρεσίας:

α) οι επείγουσες αιτήσεις για χορήγηση προσωρινής διαταγής σε αιτήσεις αναστολών σύμφωνα με το άρθρο 204 παρ.3 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας για τις διαφορές ουσίας και το άρθρο 52 παρ.5 του π.δ. 18/1989 για τις διαφορές του άρθρου 15 του ν. 3068/2002.

β) οι αντιρρήσεις για της κράτησης αλλοδαπών του άρθρου 76 του ν. 3386/2005.

Τα τμήματα της γραμματείας του Δικαστηρίου θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό και υα εξυπηρετούνται μόνο τα αιτήματα από τα οικεία τμήματα, που σχετίζονται με τις ανωτέρω κατηγορίες υποθέσεων.

Πηγή: dsa.gr

Πηγή άρθρου