Διαδικασία διορισμού των επιτυχόντων του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Α’ 2023 | Νομικά Νέα

  • Αρχική
  • Νομικά Νέα
  • Διαδικασία διορισμού των επιτυχόντων του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Α’ 2023 | Νομικά Νέα

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία διορισμού των επιτυχόντων του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Α’ 2023.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των δικαιολογητικών για το διορισμό είναι: [email protected]

Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα αποστολής των δικαιολογητικών και ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Μεσογείων 96, ΤΚ 11527, Αθήνα, προς Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών (Β5).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. α) Αίτηση για διορισμό δικηγόρου σε ένα ενιαίο αρχείο pdf.  στο οποίο ως πρώτη σελίδα να είναι η αίτηση διορισμού (υπόδειγμα της οποίας παρατίθεται στην ανακοίνωση του ΔΣΑ) στην οποία να αναφέρεται σε ποιο Πρωτοδικείο επιθυμεί να διοριστεί ο ενδιαφερόμενος και
β) μεγαρόσημο των 3€ (δεν υπάρχει δυνατότητα προμήθειας μεγαροσήμων από την υπηρεσία), το οποίο μπορείτε να προμηθεύεστε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm επιλέγοντας: Δικαιοσύνης-Ένσημο ΤΑΧΔΙΚ-Ένσημο ΤΑΧΔΙΚ (Μεγαρόσημο) 3 ευρώ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, περί μη υπαγωγής του ενδιαφερομένου στα ασυμβίβαστα του Κώδικα Δικηγόρων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και περί μη καταδίκης στις αξιόποινες πράξεις του άρθρου 6 του ιδίου Κώδικα (η οποία παρατίθεται στην ανακοίνωση του ΔΣΑ)

Για τον Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου, (www.ministryofjustice.gr), όπου αναρτάται ο πίνακας επιτυχόντων, στον οποίο αναγράφονται οι  ΚΑΔ και ανανεώνεται συνεχώς. Ο πίνακας θα είναι αναρτημένος στην Αρχική Σελίδα του Υπουργείου, στην κατηγορία «Προκηρύξεις» και στην υποενότητα Διαγωνισμοί – Δικηγόρων.  Ακολούθως, με τον αντίστοιχο ΚΑΔ στην ιστοσελίδα του Ε.Τ. (www.et.gr), επιλέγεται η στήλη «Αναζήτηση Δημοσιευμάτων με ΚΑΔ» για την πληροφόρηση του ΦΕΚ διορισμού. Μέχρι τη δημοσίευση του ΦΕΚ στην ως άνω ιστοσελίδα, θα εμφανίζεται η ένδειξη «Σε στάδιο επεξεργασίας». Μετά τη δημοσίευση, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 24 και 4δ του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει, ήτοι ορκωμοσία και εν συνεχεία εγγραφή στο μητρώο του οικείου συλλόγου, αντίστοιχα.

Πηγή: dsa.gr 

Πηγή άρθρου