Χώρος Σένγκεν: Η Κύπρος προσχωρεί στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν | Νομικά Νέα

  • Αρχική
  • Νομικά Νέα
  • Χώρος Σένγκεν: Η Κύπρος προσχωρεί στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν | Νομικά Νέα

Η Κύπρος προσχώρησε στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), το μεγαλύτερο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για την ασφάλεια και τη διαχείριση των συνόρων στην Ευρώπη.

Η σύνδεση της Κύπρου με το SIS επιτρέπει στις αρχές επιβολής του νόμου να λαμβάνουν και να ανταλλάσσουν με όλους τους συμμετέχοντες στο SIS πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με καταζητούμενα ή αγνοούμενα πρόσωπα, υπηκόους τρίτων χωρών που δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ και απολεσθέντα ή κλαπέντα αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, πυροβόλα όπλα, σκάφη και έγγραφα ταυτότητας).

Η Κύπρος έχει επίσης συστήσει ειδικό τμήμα SIRENE, το οποίο θα είναι αρμόδιο για τον συντονισμό της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας σχετικά με τις καταχωρίσεις SIS και θα ενταχθεί στο δίκτυο εθνικών τμημάτων SIRENE που υποστηρίζουν τη λειτουργία του SIS.

Στις 7 Μαρτίου 2023 τέθηκε σε λειτουργία το επικαιροποιημένο SIS, το οποίο έχει ενισχυθεί και περιλαμβάνει νέους τύπους καταχωρίσεων, βιομετρικά στοιχεία όπως αποτυπώματα παλάμης, δακτυλικά αποτυπώματα και αρχεία DNA αγνοουμένων προσώπων, καθώς και πρόσθετα εργαλεία για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Μέχρι σήμερα, το ανανεωμένο SIS λειτουργεί σε 31 ευρωπαϊκές χώρες (27 κράτη μέλη της ΕΕ και συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν).

Πηγή άρθρου