Χορήγηση ειδικής άδειας σε γονείς τέκνων με νοητική υστέρηση | Νομικά Νέα

  • Αρχική
  • Νομικά Νέα
  • Χορήγηση ειδικής άδειας σε γονείς τέκνων με νοητική υστέρηση | Νομικά Νέα

Ιστορικό

Ο Συνήγορος έλαβε αναφορά με αντικείμενο το ζήτημα υποχρέωσης των δημοσίων υπαλλήλων, γονέων παιδιών με βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο ή ΔΑΔ, να υποβάλλουν κάθε έτος στην υπηρεσία τους απόφαση δημοσίου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή Παιδοψυχιατρικού Τμήματος Δημοσίου Νοσοκομείου, στην οποία να δηλώνεται η ανωτέρω πάθηση του παιδιού, προκειμένου να μπορούν να λάβουν την προβλεπόμενη στις σχετικές διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα ειδική άδεια των 22 ημερών.

Διερεύνηση

Ο Συνήγορος, θεωρώντας θεμιτό και εύλογο, για τα τέκνα υπαλλήλων (μονίμων ή ΙΔΑΧ), τα οποία πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο ή ΔΑΔ, να υποβάλλεται μία μόνον φορά η γνωμάτευση από δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή παιδοψυχιατρικό τμήμα δημοσίου νοσοκομείου, στην οποία να δηλώνεται η πάθηση και κατά το επόμενο ή μεθεπόμενο έτος, να αρκεί η προσκόμιση πιστοποιητικού ΚΕΠΑ από τον υπάλληλο γονέα –εφόσον τη διαθέτει– για όσο χρονικό διάστημα αυτό βρίσκεται σε ισχύ, ζήτησε τις απόψεις του Υπουργείου. Επειδή, μάλιστα, δεν έλαβε απάντηση, επανήλθε στο ζήτημα με άλλα δύο υπομνηστικά έγγραφα.

Έκβαση

Τελικά, τον Μάρτιο του 2023, ο Συνήγορος έλαβε απάντηση από το Υπουργείο. Κατά το περιεχόμενο αυτής, το Υπουργείο είχε εκδώσει, με διευκρινίσεις: «Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας των 22 ημερών (…) σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα με βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο ή Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.) είναι δυνατόν να προσκομίζεται γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον σε αυτή, πέραν του ποσοστού αναπηρίας, περιλαμβάνεται και χαρακτηρισμός του βαθμού νοητικής στέρησης ή γνωμάτευση Δ.Α.Δ. ή συνδρόμου Down, λαμβάνοντας υπόψη και τον χρόνο ισχύος του εν λόγω πιστοποιητικού».

Συνεπώς, εφόσον η σχετική γνωμάτευση βρίσκεται σε ισχύ κατά τη χρονική στιγμή που ο υπάλληλος αιτείται την ειδική άδεια, δεν απαιτείται η περιοδική ετήσια προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού.

Από το Τετραμηνιαίο Δελτίο (Ιανουάριος – Απρίλιος 2023) του ΣτΠ

Πηγή άρθρου