Αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ | Νομικά Νέα

Στο σημερινό διεθνοποιημένο περιβάλλον δύσκολα υπάρχει αμιγώς εθνικό ιδιωτικό δίκαιο.

Με αφετηρία αυτήν τη βασική παραδοχή, η Νομική Σχολή ΕΚΠΑ παρέχει τα τελευταία έτη το μονοετές αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές» (LL.M. in International and European Legal Studies).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές ειδικεύσεις που επικεντρώνονται σε όλο το φάσμα του ιδιωτικού δικαίου, το μελετούν όμως υπό το φως των ευρωπαϊκών και διεθνών του εξελίξεων. Η ευρωπαϊκή και διεθνής διάσταση του ιδιωτικού δικαίου αφορά κυρίως στη μελέτη του πρωτογενούς και δευτερογενούς ενωσιακού δικαίου, αποφάσεων του Δικαστηρίου της ΕΕ και διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων (όπως του ΕΔΔΑ), καθώς και αποφάσεων ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών.

Ειδικεύσεις

Α. Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο (European Private Law)

Β. Ιδιωτικό Δίκαιο και Επιχειρηματικές Συναλλαγές (Private Law and Business Transactions)

Η επιλογή ειδίκευσης είναι υποχρεωτική και γίνεται κατά το αρχικό στάδιο της αίτησης. Σε κάθε ειδίκευση ο/η φοιτητής/τρια επιλέγει δύο μαθήματα ανά εξάμηνο από τον κατάλογο μαθημάτων υποχρεωτικής επιλογής και δύο μαθήματα από τον κοινό κατάλογο μαθημάτων ελεύθερης επιλογής. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας στα αγγλικά και υπάρχει δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε νομικά πρόσωπα – κοινωνικούς εταίρους στην Ελλάδα, στο τέλος του εαρινού εξαμήνου.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε αποφοίτους νομικών σχολών της Ελλάδας και του εξωτερικού, δικηγόρους και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιζητά να εξειδικευθεί στις ευρωπαϊκές και διεθνείς πτυχές του ιδιωτικού δικαίου.

Προθεσμία υποβολής αίτησης: 9 Ιουνίου 2023

Για το περιεχόμενο των μαθημάτων και το κόστος επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: iels.law.uoa.gr

Πηγή άρθρου