Μεταφράσεις

Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

Μεταφράσεις εγγράφων

Λίγα λόγια

Με τον όρο επίσημη ή επικυρωμένη μετάφραση νοείται η μετάφραση οποιουδήποτε εγγράφου (όχι μόνο των παραπάνω) από τους μεταφραστές που ορίζει ρητά ο νόμος. Σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 36, Ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), επίσημες μεταφράσεις μπορούν να κάνουν και οι δικηγόροι οι οποίοι είναι δηλωμένοι στον Δικηγορικό Σύλλογο στον οποίο υπάγονται ως γνώστες της γλώσσας του πρωτότυπου και του μεταφρασμένου κειμένου. (ΝΟΜΟΣ 4194/2013 Άρθρο 36 ).

Οι μεταφράσεις μας είναι ισάξιες του Υπουργείου Εξωτερικών και αποδεκτές από 

όλες τις Δημόσιες υπηρεσίες (Δήμους, Περιφέρειες, Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Πρεσβείες καθώς και για προκηρύξεις ΑΣΕΠ καθώς και από τις υπηρεσίες που απευθύνεστε για Ιθαγένεια, Άδεια Διαμονής, Πολιτικό Άσυλο).

Η δικηγορική μας ιδιότητα και το αίσθημα ευθύνης που την ακολουθεί σας διασφαλίζει ότι τα κείμενα σας θα μεταφραστούν με μεγάλη προσοχή, λεπτομέρεια και επαγγελματισμό, ενώ παράλληλα λόγω της εμπειρίας μας και της κατάρτισής μας στην καινοτόμο τεχνολογία, εγγυόμαστε υψηλή ποιότητα. 

 

Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά και Ιταλικά 

 

Διαδικασία

Για να γίνει επίσημη μετάφραση, ο εντολέας οφείλει να φέρει ή να αποστείλει επίσημο πρωτότυπο έγγραφο. Αναλαμβάνουμε να επικυρώσουμε πιστά αντίγραφα των εγγράφων αυτών και στη συνέχεια να τα μεταφράσουμε επισήμως, ώστε να έχετε την πλήρη δυνατότητα χρήσης τους σε οποιονδήποτε δημόσιο η ιδιωτικό φορέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

Σας δίνουμε τη δυνατότητα να ζητήσετε την επικυρωμένη μετάφραση των εγγράφων σας με εξ αποστάσεως άμεση διαδικασία που σας παρέχει το γραφείο μας μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών και ειδικότερα με: 

– αποστολή των προς μετάφραση και επικύρωση πρωτότυπων εγγράφων και κειμένων διαδικτυακά 

– μετάφραση και επικύρωση αυτής καθώς και επικύρωση πιστών αντιγράφων 

– αποστολής των επικυρωμένων μεταφράσεων και επικυρωμένων αντιγράφων στο χώρο σας. 

 

Χρόνος

Προβλεπόμενος χρόνος παράδοσης είναι η επόμενη ημέρα από εκείνη που προσκομίζεται το έγγραφο ή κείμενο, ενώ εάν το κείμενο είναι μεγάλο ή είναι αρκετά τα έγγραφα, τότε ο χρόνος καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης. Μπορείτε να είστε βέβαιοι πως αν απευθυνθείτε σε εμάς για την επίσημη μετάφραση του εγγράφου σας, θα μπορούμε να σας την παρέχουμε άμεσα, ακόμα και αυθημερόν, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα εξυπηρέτησής σας μέσω ΕΛΤΑ ή courier. 

Layer

 

 

Φόρμα μεταφόρτωσης εγγράφων προς μετάφραση.
Στην συνέχεια της επικοινωνίας μας θα υπάρξει
τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιον συνεργάτη μας.