ΜΑΡΙΑ Β. ΤΟΓΕΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΜΑΡΙΑ Β. ΤΟΓΕΛΟΥ

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις 

Γεννήθηκε στην πόλη των Τρικάλων το έτος 1992. Έχει αποφοιτήσει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το έτος 2015 και εκ τότε διατελεί μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στον Τομέα των «Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επομένως έμπειρη Ποινικολόγος με εξειδίκευση σε κάθε μορφής ποινική διαδικασία. Επίσης ασχολείται με πληθώρα υποθέσεων που αφορούν την αντιμετώπιση χρηματικών οφειλών τόσο ιδιωτών προς τις Τράπεζες ή το Δημόσιο, όσο και προς άλλους ιδιώτες, καθώς και με υποθέσεις που αφορούν την έκδοση άδειας διαμονής και εν γένει την εκπροσώπηση αλλοδαπών, τόσο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όσο και στην γενέτειρά της, την πόλη των Τρικάλων.  

Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά
Ενδεικτικοί Τομείς ενασχόλησης: Ποινικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Αλλοδαποί,  Συνταξιοδοτικά.


Στοιχεία επικοινωνίας:

Κιν. +306985984303,
Ε-mail: [email protected] 

Layer