Υπηρεσίες

Διαδικτυακές Υπηρεσίες

Το Γραφείο μας προσφέρει στους εντολείς του τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους μέσω διαδικτυακής επικοινωνίας μαζί μας και συγκεκριμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των λοιπών μέσων κοινωνικής δικτύωσης.